1900–14
Canlyniadau Rhyfel y Boer

1900–14
Twf undebau llafur

1900–14
Gweithdy’r byd

1900–18
Newid demograffig

1900–18
Menywod a’r ymgyrch dros ryddfreinio gwleidyddol

1900–18
Dylanwad cynyddol y Blaid Lafur

1900
Anghydfod Rheilffordd Cwm Taf

1900
Anghydfod Chwarel y Penrhyn

1901
Booth a Rowntree

1904
Diwygiad crefyddol yng Nghymru

1900–05
Diwygiadau’r llywodraeth Geidwadol

1906
Etholiad cyffredinol

1906–14
Rhyddfrydiaeth Newydd: diwygiadau cymdeithasol a lles y llywodraeth Ryddfrydol

1907
Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru

1909
Cyllideb y Bobl

1910
Terfysgoedd Tonypandy

1911
Yr Argyfwng Cyfansoddiadol a
Deddf y Senedd 1911

1911
Streic Reilffordd a Therfysg Llanelli

1913
Trychineb pwll glo Senghennydd

1914
Mesur Ymreolaeth i Gymru

1914–18
Cymru a’i rôl yn y Rhyfel Mawr

1914–18
Menywod a gwaith rhyfel

1916–18
Clymblaid Lloyd George

1918
Deddf Cynrychiolaeth y Bobl

1918
Etholiad cyffredinol

1900–14

Canlyniadau Rhyfel y Boer (newid cymdeithasol)


1900–14

Twf undebau llafur (newid gwleidyddol ac economaidd)


1900–14

Gweithdy’r byd (newid economaidd)


1900–18

Newid demograffig (newid cymdeithasol, economaidd a diwylliannol)


1900–18

Menywod a’r ymgyrch dros ryddfreinio gwleidyddol (newid cymdeithasol a gwleidyddol)


1900–18

Dylanwad cynyddol y Blaid Lafur (newid gwleidyddol)


1900

Anghydfod Rheilffordd Cwm Taf (gwrthdaro economaidd)


1900

Anghydfod Chwarel y Penrhyn (gwrthdaro economaidd)


1901

Booth a Rowntree (newid cymdeithasol)


1904

Diwygiad crefyddol yng Nghymru (newid crefyddol)


1900–05

Diwygiadau’r llywodraeth Geidwadol (newid gwleidyddol, economaidd ac addysgol)


1906

Etholiad cyffredinol (newid gwleidyddol)


1906–14

Rhyddfrydiaeth Newydd: diwygiadau cymdeithasol a lles y llywodraeth Ryddfrydol (newid cymdeithasol ac economaidd)


1907

Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru (newid diwylliannol)


1909

Cyllideb y Bobl (newid cymdeithasol a gwleidyddol)


1910

Terfysgoedd Tonypandy (gwrthdaro economaidd)


1911

Yr Argyfwng Cyfansoddiadol a Deddf y Senedd 1911 (newid gwleidyddol)


1911

Streic Reilffordd a Therfysg Llanelli (gwrthdaro economaidd)


1913

Trychineb pwll glo Senghennydd (newid economaidd)


1914

Mesur Ymreolaeth i Gymru (newid gwleidyddol)


1914–18

Cymru a’i rôl yn y Rhyfel Mawr (gwrthdaro milwrol)


1914–18

Menywod a gwaith rhyfel (newid cymdeithasol)


1916–18

Clymblaid Lloyd George (newid gwleidyddol)


1918

Deddf Cynrychiolaeth y Bobl (newid gwleidyddol)


1918

Etholiad cyffredinol (newid gwleidyddol)


Cliciwch yma i gymharu pob llinell amser
Cliciwch yma i ddychwelyd at y brif linell amser

Canlyniadau Rhyfel y Boer (newid cymdeithasol)

Twf undebau llafur (newid gwleidyddol ac economaidd)

Gweithdy’r byd (newid economaidd)

Newid demograffig (newid cymdeithasol, economaidd a diwylliannol)

Menywod a’r ymgyrch dros ryddfreinio gwleidyddol (newid cymdeithasol a gwleidyddol)

Dylanwad cynyddol y Blaid Lafur (newid gwleidyddol)

Anghydfod Rheilffordd Cwm Taf (gwrthdaro economaidd)

Anghydfod Chwarel y Penrhyn (gwrthdaro economaidd)

Booth a Rowntree (newid cymdeithasol)

Diwygiad crefyddol yng Nghymru (newid crefyddol)

Diwygiadau’r llywodraeth Geidwadol (newid gwleidyddol, economaidd ac addysgol)

Etholiad cyffredinol (newid gwleidyddol)

Rhyddfrydiaeth Newydd: diwygiadau cymdeithasol a lles y llywodraeth Ryddfrydol (newid cymdeithasol ac economaidd)

Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru (newid diwylliannol)

Cyllideb y Bobl (newid cymdeithasol a gwleidyddol)

Terfysgoedd Tonypandy (gwrthdaro economaidd)

Yr Argyfwng Cyfansoddiadol a Deddf y Senedd 1911 (newid gwleidyddol)

Streic Reilffordd a Therfysg Llanelli (gwrthdaro economaidd)

Trychineb pwll glo Senghennydd (newid economaidd)

Mesur Ymreolaeth i Gymru (newid gwleidyddol)

Cymru a’i rôl yn y Rhyfel Mawr (gwrthdaro milwrol)

Menywod a gwaith rhyfel (newid cymdeithasol)

Clymblaid Lloyd George (newid gwleidyddol)

Deddf Cynrychiolaeth y Bobl (newid gwleidyddol)

Etholiad cyffredinol (newid gwleidyddol)