Yn y 1950au cyhoeddodd Benjamin Bloom tacsonomeg o gwestiynau addysgol.In the 1950's Benjamin Bloom published his taxonomy of educational questions.

Mae fersiwn mathemategol o'r dacsonomeg i'w gweld isod; bydd dysgwyr sy'n datrys problemau'n effeithiol yn gallu ateb cwestiynau ar bob lefel o'r dacsonomeg.A mathematical version of this taxonomy is given below; effective problem solvers will be able to answer questions at all levels of the taxonomy.

Cliciwch ar y tabiau am fwy o wybodaeth

Click on the tabs for more information

GwerthusoEvaluation
SynthesisSynthesis
DadansoddiAnalysis
CymhwysoApplication
DealltwriaethComprehension
GwybodaethKnowledge
GwerthusoEvaluation
SynthesisSynthesis
DadansoddiAnalysis
CymhwysoApplication
DealltwriaethComprehension
GwybodaethKnowledge
Cwestiynau Sample Questions