Yn yr adnodd yma byddwch yn gosod nifer o leiniau dillad.

Fyddwch yn dosbarthu dillad ac i roi ar y lein yn y drefn esgynnol
In this resource you will need to arrange several washing lines.

You will need to distribute a set of clothes (given in the resource) and drag the clothes onto the washing line, in ascending order

1

Ffracsiynau, Degolion, Canrannau

Fractions, Decimals and Percentages

2

Hafaliadau

Solving Equations

3

Perimedr ac
Arwynebedd

Perimeter and Area

4

Cyfartaleddau ac
Amrediad

Range and Averages

Cychwynnwch yr adnodd wrth lusgo'r dillad o'r fasged i'r lein dillad.

Cliciwch ar y botwm i gael yr gwerth, cofiwch i dosbarthu yn y drefn esgynnol.
Start the 'game' by dragging the clothes from the basket onto the washing Line.

Click on the button to get the value, remember to sort the clothing in ascending order.