Cyfrifwch y cyfrifiadau hyn gan ddefnyddio eich cyfrifiannell. Yna, trowch y gyfrifiannell wyneb i waered i weld pa air mae'r canlyniad yn ei sillafu. Teipiwch y gair hwn yn y blwch ateb a phwyso cyflwyno.

Allwedd

1 = I 2 = Z 3 = E 4 = H 5 = S 6 = G 7 = L 8 = B 9 = b 0 = O

Anwybyddwch bwyntiau degol yn eich atebion.

Yn y wers   y dechreuodd o. “  hyll wyt ti,   Ty’n Llan.”. Hen fachgen   oedd  , y bwli.   unig   oedd rhoi   i blant eraill,   boeni am effaith   eiriau ar   eraill. Un bore ar y cae pêl-droed, roedd   yn chwarae yn y  , a   yn chwarae i’r tîm arall. “Neb i saethu ataf i, y  ” gweiddodd  , “neu i’r   yr ewch, efo’ch coesau wedi’i torri”. Er gwaethaf yr   regi a   barn, arhosodd y gêm yn ddi-sgôr tan y funud olaf. Yn sydyn torrodd   trwy’r amddiffyn cyn mynd ymlaen i wynebu’r   cas. “ !”, gwaeddodd y dihiryn, “Saetha rŵan a mi wnai   dy dŷ i lawr”. Ond roedd   yn rhy hwyr. Bu i     y bêl     ag i mewn i’r rhwyd gwag. “  ti’n wneud, y  ?” protestiodd y bwli. “Ti   cweir ta be?” Ond arhosodd   yn dawel, gan osgoi’r   o fod wedi ymateb. Yn hwyrach ymlaen yn y dydd, wrth fwyta cinio o   a sglodion, meddyliodd   wrtho’i hun: efallai taw   i weld yn well oedd y     angen, nid llond ceg o eiriau cas?


Rydych wedi sgorio 0 allan o 39


Gwirio Ateb
Ail ddechrau