LlythrenneddAdnoddau i gryfhau’r cyswllt rhwng testun cwestiwn a’r fathemateg sydd ei angen er mwyn ateb y cwestiwn. Defnyddiwch yr adnoddau Un o’i Le neu Cardiau Dolen er mwyn datblygu gwybodaeth dysgwyr o dermau mathemategol.