Rhifedd o gwmpas y cartrefPum hen gwestiwn arholiad gyda dolenni i gynllun marcio’r arholwr; ateb ysgrifenedig llawn ag eglurhad o’r ateb ar ffurf clip fideo.