Adnabod MathemategCasgliad o hen gwestiynau arholiad wedi’u grwpio fesul topig. Y syniad yma yw annog myfyrwyr i wneud cysylltiad rhwng cwestiwn arbennig a’r fathemateg sydd ei angen i’w ddatrys, cyn mynd ymlaen a cheisio ei ateb go wir.