Gweithgareddau CardiauCasgliad o weithgareddau cinesthetig yn defnyddio setiau o gardiau. Mae’n rhaid i’r cardiau yn yr adnoddau Tarsia gael eu gosod at ei gilydd i greu siâp mwy; mae’r adnodd Cardiau Dolen yn datblygu gwybodaeth ddysgwyr am dermau mathemategol; ac mae’r adnodd Cyflogau Pêl-droedwyr yn defnyddio cliwiau gwahanol i geisio darganfod cyflogau tîm cyfan o bêl-droedwyr.