YmchwiliadauCasgliad o adnoddau ar gyfer gwersi cyfan neu gyfres o wersi. Bydd llawer o’r ymchwiliadau yma yn gofyn i’r dysgwyr ddefnyddio’u sgiliau mathemategol mewn sefyllfa go-iawn. Y nod yw datblygu sgiliau dysgwyr wrth ddatrys problemau aml-gam mewn cyd-destun.