Datrys cwestiynau aml-gamCasgliad o ddeg cwestiwn wedi eu cymryd o hen bapurau sgiliau ffwythiannol. Mae gan bob cwestiwn gyflwyniad Pwynt Pŵer cysylltiedig sy’n galluogi myfyriwr i geisio ateb y cwestiwn yn rhyngweithiol.