Ystyriwch y datganiadau canlynol am Gabinet a Swyddfa Weithredol yr Arlywydd (EOP) a phenderfynwch os ydynt yn wir neu'n anwir. Rhowch resymau i egluro pam eich bod yn credu fod y datganiad yn wir neu'n anwir.

Cyfiawnhewch eich ateb yn y blwch isod