Tri pheth rwyf wedi'u dysgu

Dau beth roeddwn i'n eu gwybod yn barod

Un cwestiwn sydd gennyf o hyd