Darllenwch y deunydd ysgogi ac ysgrifennwch grynodeb mewn 66 gair. Defnyddiwch un gair ym mhob sgwâr, defnyddiwch briflythrennau ac atalnodi os oes angen. Rhaid i chi ddefnyddio brawddegau llawn.