1. Ychwanegwch 15-20 gair neu ymadrodd byr.
2. Llusgwch y 5-7 gair/ymadrodd byr mwyaf pwysig o dop y twmffat i'r gwaelod.
3. Defnyddiwch eich 5-7 gair/ymadrodd byr i greu crynodeb ar gyfer adolygu.

DEMO DRAG

Crynodeb