1. Teipiwch yr astudiaeth/cysyniad/damcaniaeth rydych chi'n adolygu.
2. Llenwch bob un o'r blychau gyda chwestiwn sydd gennych ynghylch yr astudiaeth/cysyniad/damcaniaeth hon.
3. Yna, ymchwiliwch i ganfod yr atebion i'ch cwestiynau.

Nawr eich bod wedi ateb y cwestiynau hyn, beth yw eich barn am yr astudiaeth/cysyniad/damcaniaeth hon?