Er fy mod yn gwybod yn barod, dysgais rywfaint o wybodaeth newydd am
Dysgais fod
Darganfyddais hefyd bod
Ffaith arall a ddysgais yw bod
Fodd bynnag, y peth pwysicaf a ddysgais oedd