Hawliad a gafodd ei wneud

Rhesymau dros yr hawliad

Gwrthwynebiadau i'r hawliad

Tystiolaeth o blaid yr hawliad

Tystiolaeth yn erbyn yr hawliad

BARNWR

Cefnogaeth gyffredinol o blaid yr hawliad (cryf/gwan/ansicr)

Cefnogaeth gyffredinol o blaid yr hawliad (cryf/gwan/ansicr)

Cefnogaeth gyffredinol o blaid gwrthwynebiadau (cryf/gwan/ansicr)

Cefnogaeth gyffredinol o blaid gwrthwynebiadau (cryf/gwan/ansicr)

Gwerthusiad cyffredinol