Image Image Image Image Image Image

A ninnau ar fin cofio hanner canmlwyddiant boddi Cwm Tryweryn, awgrymwyd y gallai Tîm Cefnogi’r Gymraeg mewn addysg ddatblygu adnodd addysgol er mwyn nodi’r achlysur nodedig hwn yn hanes y genedl. Cydiodd aelodau’r gweithgor Cynradd Cymraeg yn y syniad hwn a ffrwyth eu llafur a geir yma. Aelodau’r gweithgor [...]