page header
Oriel Luniau

 • Oriel Sain

  • Can Brotest Tryweryn
  • Cloch Ysgol Celyn
 • Atgofion Eurgain Prysor Jones

  • Amharch Corfforaeth Lerpwl tuag at y cwm
  • Codi'r beddau
  • Cymdeithas Capel Celyn
  • Diwylliant yr ardal
  • Enw'r llyn
  • Mrs Roberts a'i hymdriniaeth â'r plant 1
  • Mrs Roberts a'i hymdriniaeth â'r plant 2
  • Mrs Roberts a'i hymdriniaeth â'r plant 3
  • Mynd i Gwm Croes
  • Mynd i Lerpwl
  • Olion Capel Celyn
  • Rhyddid cyn y boddi
  • Symboliaeth Celyn
  • Tirwedd
  • Trawma y boddi
  • Trysorau Celyn
  • Y Capel a'r Ysgol Sul
  • Y Cartref
  • Y diwrnod olaf
  • Yr Arolygwyr Canu a Saesneg
  • Ysgol Celyn a'r Dysgu